I Strøby skytteforening har man altid lov til at komme og prøve.
Der vil altid være hjælp at hente.

Om vinteren er mandag den dag, der er bedst tid til nye skytter.
Men kan man ikke om mandagen, kommer man bare om onsdagen!

Man må komme 3 gange, inden man skal tage en beslutning om indmeldelse.

Kontingent

Seniorer(18+)   750kr
Børn       (-18)      50kr

 • Alle personer som ønsker at skyde i foreningen skal gennemføre en prøveskydning.
  Personen skal altid forud for en prøveskydning fremvise straffeattest (kan rekvireres her),
  modtage undervising i våbensikkerhed og våbenbetjening. Undervisningen gives af en DGI/DSF
  forbunds autoriseret skydeinstruktør eller en af bestyrelsen godkendt rutineret skytte fra Skytteforeningen.
 • Forud for prøveskydning oprettes personen i foreningens IT system mod forevisning af gyldig
  billedlegitimation idet der udleveres våben og ammunition. Ved oprettelsen giver personen
  samtidigt sit samtykke til, at foreningen registrerer navn, adresse, cpr-nummer samt legitimations
  oplysninger i foreningens IT system. Oplysningerne videregives kun til Politi og myndigheder på forlangende.
  Oplysningerne slettes periodisk når de anses for forældede eller unødvendige.
 • Personer under 18 år kan kun deltage ved prøveskydninger samt private skydearrangementer i følge med en forældre eller værge.
  I dette tilfælde vil den pågældende forældre eller værge skulle forevise gyldig billedlegitimation jf. bestemmelserne i pkt.2.